Good evening, it is Friday 18.9.2020. It is the nameday of Kryštof, tommorow is the nameday of Zita.
redakce@lanskrounsko.cz

200111 turistiV polovině prosince se sešli delegáti lanškrounského Klubu českých turistů na výroční konferenci. Poctila nás osobní návštěva hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, PhD. Ten předal našemu Janu Toningerovi, spoluzakladateli Lanškrounské kopy, Medaili hejtmana Pardubického kraje.

Zprávu o činnosti KČT za uplynulý rok přednesl předseda Zdeněk Šesták. Dáĺe jsme vyslechli zprávu o hospodaření, o jednotlivých aktivitách a seznámili se s akcemi plánovanými pro rok 2020.

Na začátku předseda našeho KČT Ing. Zdeněk Šesták přivítal hosta jednání, starostu Lanškouna Mgr. Radima Vetchého, omluvil předsedu Oblasti KČT Pardubický kraj, a přednesl zprávu za rok 2019.


Ze zprávy předsedy Zdeňka Šestáka vybíráme:

Máme 256 členů (o rok dříve to bylo 236), z toho dvě třetiny jsou senioři. Patříme mezi největší odbory v oblasti.
Pořádáme víc jak 100 akcí za rok.

Provozujeme všechny hlavní turistické aktivity: cykloturistiku, lyže, pěší turistiku, vysokohorskou turistiku a vodáctví.

Účastníme se soutěží „Nejvýkonnější turista oblasti KČT Pardubický kraj“ a „Nejvýkonnější cyklista oblasti KČT Pardubický kraj“.

Největší akcí roku byl 51. ročník „Lanškrounské kopy“ s  7 279 účastníky,z toho 1 877 cyklistů. Řadíme se mezi 5 největších akcí tohoto druhu v České republice.

Dalšími turistickými a společenskými událostmi byly
„Novoroční zahájení – Čtyřlístek“, s účastí 55 lidí, na dobročinný účel bylo vybráno 1 800,-Kč. Třídenní „Lyžařský přejezd Jeseníků“ s účastí 110 lidí,
„Zahájení turistické sezony KČT Lanškroun“ s cílem v „hasičárně“ v Koburku, 95 lidí.
„Hvězdicový pochod ke hvězdám“, 3. ročník s cílem u rozhledny Mariánka cca 200 lidí
Akce pro veřejnost v roce 2019: „ Čarodějnice“ na Loděnici, „Mikulášská nadílka“ v Nepomuku a „Zpívání koled“ na Mariánské hoře.

 

Cyklisté pořádají mimo zimu svá pravidelná středeční „Kolovadla“, a dalšími cyklistickými výlety byly „Na Drozdovskou pilu“, česko-polské „Cyklo Glacensis“ a „TRAKT“ ve spolupráci měst Lanškroun a Dzierzoniow. Vedle toho též cykloakce „Severomoravská chata“ .


Byly též dvě nabídky do vzdálenějších míst: pěší turistika, organizovaná Milanem Coufalem a dvojice vícedenních akcí vysokohorské turistiky „Vysoké Tatry“ (Milan Coufal) a „Roháče“ (Petr Hajzler).


Na turistické Loděnici na břehu Dlouhého rybníka proběhlo několik událostí, za zmínku stojí „LANŠKROUNSKÝ TRIATLON“ organizovaný týmem Matěje Franka, a „Děti na vodě“ , pořádané týmem pod vedením Jana Franka ve spolupráci se ZŠ speciální Lanškroun.
***


Následovaly zprávy o hospodaření v roce 2019 od Jana Kosteleckého, a dále revizní zpráva a zpráva mandátové komise. Z pozvaných 72 turistů se dostavilo 55 a tím se konference stala usnášení schopná.

Zahájení turistické sezóny 2020 bude na oblastní úrovni ve Skutči dne 28. března a naše lanškrounské v Koburku dne 4. dubna.

Předseda Šesták poděkoval panu Vlastimilu Knápkovi za několikaletou podporu KČT Lanškroun v restauraci U Krkovičky poskytováním salonku pro konference a prostor restaurace pro úterní dopolední setkávání turistů-seniorů.
***


Před 19. hodinou se dostavil na konferenci hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, PhD, aby osobně předal našemu Janu Toningerovi Medaili hejtmana Pardubického kraje za dlouholetou podporu dálkového pochodu Lanškrounská kopa. Jan Toninger se účastnil prvního ročníku Kopy v dubnu 1969, stále byl mezi organizátory a v posledních letech, až do 50. ročníku, byl ředitelem pochodu.

Pan hejtman ocenil význam Kopy přesahující nejen místní, ale i krajský formát a popřál panu Toningerovi, aby, i když nyní dostal ocenění za „celoživotní dílo“, nepolevoval a pokračoval v turistice. Jako dárek Jenda dostal botasky v barvách nejen národních, ale i Pardubického kraje.

Pan starosta pak předal dalším jubilantům diplomy a keramické plakety, a to manželům Chládkovým a Miroslavu Killarovi.

V navazujícím vystoupení pan starosta Vetchý pozdravil přítomné turisty a ocenil akce, pořádané v koordinaci s městem, například česko-polský TRAKT a Cyklo-Glacensis, kde jmenovitě poděkoval za organizování Emilu Parentovi. Za Kopu patří dík všem, je to celorepubliková událost pro účastníky od Karlových Var až po Slovensko, navštěvovaná i lidmi z partnerských měst v zahraničí. Přínosem z posledních let je i víc jak sedmnáctikilometrový „KOPA Kros“ s velmi dobrým pořadatelským zajištěním.

Lanškrounští turisté, dodával pan starosta, jsou i prospěšní místnímu společenskému prostředí, pořádají autobusové zájezdy pro seniory v rámci „Kavárnička dříva narozených“, akci pro žactvo ze ZŠ speciální „Děti na vodě“.

Město může podporovat i určité turistické trasy díky dotacím z kraje pro turistický ruch – například opravy povalových chodníků okolo rybníků, časté součásti tras pěších turistických Kolovadel okolo Lanškrouna. Nyní se rozběhla i výstavba cyklostezek do Žichlínka a návazně i na Sázavu, zvyšujících bezpečnost cykloturistů z moravské strany. Připravují se samoobslužné pevné nabíjecí stojany pro skupiny elektrokol.

Město hledá podněty pro další akce, chce podpořit značkaře, jejichž iniciativnost vysoce oceňuje. „Gratulujeme Janu Toningerovi a děkujeme za jeho dlouholeté úsilí,“ dodal pan starosta, a pak popřál všem turistům šťastné vánoce a úspěšný nový rok 2020 s mnoha příležitostmi pro setkávání přátel a vytváření dobré nálady.

Poté se ujal slova pan hejtman Netolický. Projevil velkou znalost místních poměrů, pochválil restauraci U Krkovičky, kde často obědvával, s lítostí, že nyní, po dlouhých letech úspěchů, restaurace končí. Problémy s veřejným stravováním jsou ale v mnoha městech. Pan hejtman prokazoval velmi dobrou znalost místních stavebních akcí, zejména silniční infrastruktury. Nyní má velkou přednost silnice z Lanškrouna okolo Ostrova a přes Skuhrov na Ústí nad Orlicí. Výstup silnice na Třebovské stěny do Skuhrova bude výrazně upravený. Jinak kraj také řeší průtahy Třebovicemi a Moravskou Třebovou a obecně chce dát do dobrého stavu všechny silnice „dvojky“.

K turistice ještě pan hejtman dodal, že velice podporuje udržování a obnovu turistického značení, nejlepšího v celé Evropě, a podpoří financování příslušných prací z fondu pro cestovní ruch.

Probíhá šestiletý program spolupráce s Kladskem, kraj nám může poskytnout kontakty. Kraj také podpoří cestování do Podkarpatské Rusi.

Závěrem pan hejtman popřál turistům a celé lanškrounské veřejnosti hezké svátky a vše nejlepší v novém roce 2020.

 


Pak začala diskuse:

Jiří Hejl zmínil potřebu řešení dalších cyklostezek, například cesty na Damníkov a dále do Opatova.

Jan Frank popsal probíhající činnost Loděnice slovy „Hlásím, že se nic zvláštního nestalo“, což ale je pěkná nadsázka, protože bohatá činnost v Loděnici vyžaduje od lidí, co to mají na starosti, velké úsilí. Pochválil nový asfalt a zavedené osvětlení podél vozovky okolo Knoflíku do Obory, ale mělo by se navázat i osvětlením ke břehu rybníka u Loděnice.

Předseda Šesták se obrátil na pana starostu s tím, že Lanškroun bude v roce 2021 hostit oblastní zahájení turistické sezóny. Zde bude muset dojít k těsné spolupráci turistů a města, věřme, že se bude dařit. Příprava začne už v polovině roku 2020.

Milan Coufal popsal chystaných 6 zájezdů v roce 2020, na těch v roce 2019 se celkem zúčastnilo 350 lidí.

Petr Kotyza připomenul, že v roce 2020 to bude 15 let od skonu Mirka Vosátky, legendárního turisty předchozích desetiletí. Dne 18. dubna 2020 bude uspořádaný autobusový zájezd, podobný tomu před pěti lety, do Kostelce n. O., pěšky na Zemskou bránu k pamětní desce, a dále na chatu Barborka a autobusem do Neratova.

Václav Vávra přednesl statistické údaje o lanškrounské turistice.

Emil Parent oznámil, že se Zdeňkem Šestákem zkontrolovali cyklotrasy v našem okolí včetně fotodokumentace značení a ocenil trend toho, že dosavadní cyklotrasy, vedoucí po silnicích, se nahrazují cyklostezkami vedoucími souběžně se silnicemi (nyní například do Žichlínka).

Zdeněk Beran informoval o akcích na lyžích a na vodě: v lednu a únoru budou čtyři vícedenní plus jedna jednodenní lyžařské akce s účastí lanškrounských turistů. Na vodě v roce 2019 se jela Jizera s 41 osobami tří generací. V roce 2020 se teprve určuje trasa, a bude to v červenci – 4 dny – pátek až pondělí.

Jiří Krejča popsal stav členské základny: na konci roku 2018 jsme měli 236 členů a nyní ke konci roku 2019 o dvacet víc, to je 256 členů. Průměrný věk je 61 let.

 

Po diskusi ještě delegáti schválil delegáty za Lanškroun na krajskou konferenci KČT: Jaroslavu Sedlákovou, Zdeňka Berana a Jana Kosteleckého.

Konferenci uzavřel předseda Zdeněk Šesták. Poděkoval Městskému úřadu a jmenovitě panu starostovi za podporu lanškrounské turistiky, popřál všem přítomným šťastný nový rok a ukončil konferenci historickým pozdravem „Zdrávi došli“.

Text: Jiří Kohout
Foto: Krajský úřad PK (1), Jiří Kohout (1) a Emil Parent (9)

 

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrovat a přihlásit se můžete v pravé části stránek.