17. listopadu byly uděleny pamětní medaile města

наклейки
Joomla
Published on 19 November 2019 |
Hits: 1819x

191119 medaileV obřadní síni lanškrounského zámku proběhl 17. listopadu, v den státního svátku, slavnostní obřad udělení pamětních medailí dvěma osobnostem spjatých s naším městem.

Pamětní medaile byla udělena in memoriam paní Jaroslavě Štarhové Ezzat za propagování města Lanškroun v zahraničí. Paní Ezzat pochází z našeho města, většinu života prožila v Káhiře, do svého domova se ale často vracela. Ocenění za maminku, která zemřela letos na jaře, převzal starší syn Sam Wahba, který do Lanškrouna přijel i s mladším bratrem Karimem Ezzat. Oba se při této příležitosti rádi potkali i se svými zdejšími přáteli.

Druhým vyznamenaným je pan Ing. Josef Heger, významný lanškrounský polyglot, díky jehož výuce cizích jazyků se mnoha jeho žákům otevřela cesta do světa. Pan Heger ovládá osm jazyků a je autorem několika učebnic a slovníků.

Marie Hrynečková

 


Jaroslava Štarhová Ezzatová (Jarka Ezzat)

Jarka Ezzat se narodila 27. července 1937 v Hradci Králové. Vystudovala na pražské konzervatoři hru na klavír a její výuce se také věnovala. Na počátku 60. let poznala o 20 let staršího egyptského inženýra Naguiba Ezzata. Manžel v Praze dostudoval aspiranturu a v roce 1962 se společně přestěhovali do Káhiry. Začátek pobytu byl obtížný, v zemi rostlo napětí. V roce 1967 proběhla válka s Izraelem. Po narození 2 synů, Karima a Sama začala pracovat pro egyptský rozhlas a televizi v programovém oddělení pro klasickou hudbu. V Káhiře už tehdy působila řada Čechoslováků, například v orchestru opery jich bylo 31.

Poté 32 let vyučovala na anglické škole a stala se zástupkyní ředitele pro první stupeň. Ochotně a s radostí organizovala hudební produkce dětí. Rovněž podporovala českou školu v Káhiře.

Když bylo paní Jarce 66 let, zemřel její manžel a ona zanechala vyučování na škole a odešla do důchodu. Přesto byla stále velmi aktivní, byla nadšenou návštěvnicí koncertů, operních představení, výstav i přednášek. Současně poskytovala průvodcovské služby skupinám turistů z České republiky, např. po Káhiře a Alexandrii.

Spolupracovala také s Egyptologickým ústavem pod vedením profesora Vernera pocházejícího ze sousedních Štítů, a stali se z nich dobří přátelé.

Paní Jarka čelila vždy nepřízni osudu svou veselou a přátelskou povahou. Nikdy neváhala nabídnout svoji pomoc. V šedesátých letech poskytovala podporu více jak desetičlennému pracovnímu týmu z Tesly Lanškroun při jejich ročním působení v továrně v Benze.

Byla také skvělou kuchařkou, její domácí český chléb a odlehčená verze svíčkové byly nedostižné.

Město Lanškroun v Egyptě reprezentovala neustále. Podle možností se do Lanškrouna a České republiky vracela a své dva nyní již dospělé syny naučila česky.

I s ohledem na významnost dnešního dne a události, které se odehrály před 30 lety, je vhodné také připomenout, že paní Jarka byla za sovětské okupace v srpnu 1968 v Praze. Spolu s duchovním Václavem Kadeřávkem se rozhodla vylézt na nejvyšší dosažitelné místo na lešení kolem právě opravovaného kostela sv. Mikuláše a tam, nad Staroměstským náměstím plným sovětských vojáků, vyvěsit československou vlajku.

Rada města udělila pamětní medaili Jarce Ezzat in memoriam za práci propagující město Lanškroun v zahraničí.

 

 

Ing. Josef Heger

Pan Josef Heger se narodil 8. června 1944 v Olomouci. Vystudoval Střední průmyslovou školu v Přerově, poté obor zámečníka na Středním odborném učilišti v Přerově a své studium završil na Vysokém učení technickém v Brně, kde úspěšně vystudoval fakultu strojního inženýrství a získal titul inženýr.

Po škole nastoupil na místo referenta exportního oddělení ve Východočeských papírnách v Lanškrouně. Dále vykonával 7 let technického náměstka v Orlíku a Potravinách Česká Třebová. Od roku 1985 do roku 1991 vedl mezinárodní oddělení v Tesle Lanškroun.

Pan Josef Heger začal v roce 1991 podnikat v oblasti výuky jazyků a překladatelství. Z němčiny a holandštiny úspěšně složil státní jazykovou zkoušku. Aktivně se věnuje angličtině, francouzštině, italštině, polštině a španělštině. Současně ovládá základy japonštiny. Publikoval vlastní učebnice cizích jazyků Němčina intenzívně, je spoluautorem a korektorem Velkého anglicko-českého a česko-anglického slovníku a autorem nejobsáhlejšího Česko německého technického slovníku.

V současné době se pan Heger věnuje překladatelství, výuce cizích jazyků a v oblasti technických překladů pracuje pro velkou firmu zabývající se technickými podklady pro vybudování železniční rychlodráhy v ČR.

Mezi záliby pana Hegera patří četba, samostudium cizích jazyků, zahrádkaření, cestování a především péče o vnoučata Lukáše, Matyáše, Sabinu, Adélu a Nelu.  S manželkou Věrou vychoval 3 děti – Danielu, Věru a Jiřího.

Rada města udělila pamětní medaili Ing. Josefu Hegerovi za práci propagující město Lanškroun v rámci regionu, kraje a České republiky.

 

 

Foto:

2 - Sam Wahba u fotografie své maminky.

3 - Pamětní medaili od starosty města Radima Vetchého přebírá Ing. Josef Heger.

5 - Prof. Dr. Miroslav Verner, DrSc., v letech 1975-2000 ředitel Českého egyptologického ústavu Univerzity Karlovy krásnými slovy popsal, jak paní Ezzat pomáhala Čechoslovákům pracujícím v Egyptě. Všichni jsme ji milovali," řekl.

6 – Nekrolog paní Jarce Ezzat otiskl i prestižní časopis „Pražské egyptologické studie“ v čísle 2019 (22).

View the embedded image gallery online at:
https://jap.lanskrounsko.cz/en/9069-pametni-medaile?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigProGalleria7fd1a729dc

разработка вышивки
сколько сейчас время